PAST & PRESENT

TJUGOFEM ÅR | Följande är bara några höjdpunkter av projekt jag har producerat medan jag arbetat i USA och Sverige.